Ile podawać mleka ( ile odciągnąć mleka na jedną porcje)

 

Przeciątną należną wielkość poszczególnych posiłków w pierwszych 10 dniach życia przy karmieniu ok. 7 razy można obliczyć na podstawie wzoru: x (dzień życia) – 1 x10

Np. dla dziecka które ma 5 dni obliczamy – (5-1) x 10 = 40 g.

W drugiej połowie pierwszego miesiąca życia niemowlę na jedno karmienie otrzymuje 90-120 ml; w kolejnym miesiącu 130-150 ml.

W piątym miesiącu na jeden posiłek przypada 150 – 180 ml.